Varför har min motståndare redan kronor när jag startar ett nytt spel?

Följ